vicious31100

#9QPUQ0RU

10

3 693

3 806

HDx

Co-leader

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+19
+23
+94
+293
+461

HDx

Co-leader

Thông tin người chơi
Cấp 10
Chiến tích hiện tại 3 693
Tốt nhất của cá nhân 3 806
Đấu trường Đấu trường 12
Thang + Thử thách
Trận thắng 1 052
Chiến Thắng Ba Vương Miện 747 (71%)
Trận thua 920
Số trận đấu 3 008
Trận hoà 1 036 (34.4%)
Tỉ lệ chiến thắng 53.3%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Hội Chiến
War Day Wins 0
Clan Cards Collected 210
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 11
Thẻ đã thắng 451
Nếu Như Chơi Ít Nhất 1+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 0
Số trận đấu 9
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 24 536
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord