CR7(VISHAL)

#9PCLGRVP2

13

4 932

6 078

Mumbai Stars

Thành viên

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+14
+27
+131
+167
+183

Mumbai Stars

Thành viên

Thông tin người chơi
Cấp 13
Chiến tích hiện tại 4 932
Tốt nhất của cá nhân 6 078
Giải đấu Challenger III
Thang + Thử thách
Trận thắng 4 495
Chiến Thắng Ba Vương Miện 2 369 (52.7%)
Trận thua 4 092
Số trận đấu 18 490
Trận hoà 9 903 (53.6%)
Tỉ lệ chiến thắng 52.3%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Tốt Nhất 2020-03
Chiến tích 6 046
Mùa Giải Vừa Rồi 2020-07
Chiến tích 5 543
Chiến tích tốt nhất 5 543
Hội Chiến
War Day Wins 52
Clan Cards Collected 159 584
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 20
Thẻ đã thắng 2 697
Nếu Như Chơi Ít Nhất 3+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 25
Số trận đấu 210
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 80 432
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord