Carnival

#9P9G8UVC

10

5 081

5 205

Không có hội

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+1
+76
+95
+254
+444

Không có hội

Thông tin người chơi
Cấp 10
Chiến tích hiện tại 5 081
Tốt nhất của cá nhân 5 205
Giải đấu Master I
Thang + Thử thách
Trận thắng 2 144
Chiến Thắng Ba Vương Miện 1 135 (52.9%)
Trận thua 2 689
Số trận đấu 5 519
Trận hoà 686 (12.4%)
Tỉ lệ chiến thắng 44.4%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Tốt Nhất 2020-02
Chiến tích 5 155
Mùa Giải Vừa Rồi 2020-02
Chiến tích 5 155
Chiến tích tốt nhất 5 175
Hội Chiến
War Day Wins 28
Clan Cards Collected 81 882
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 10
Thẻ đã thắng 237
Nếu Như Chơi Ít Nhất 1+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 0
Số trận đấu 56
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 7 959
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord