bane

#9P2ULRQ9P

10

3 901

3 901

Không có hội

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+17
+38
+66
+338
+384

Không có hội

Thông tin người chơi
Cấp 10
Chiến tích hiện tại 3 901
Tốt nhất của cá nhân 3 901
Đấu trường Đấu trường 12
Thang + Thử thách
Trận thắng 1 220
Chiến Thắng Ba Vương Miện 817 (67%)
Trận thua 1 232
Số trận đấu 4 331
Trận hoà 1 879 (43.4%)
Tỉ lệ chiến thắng 49.8%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Hội Chiến
War Day Wins 10
Clan Cards Collected 16 310
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 12
Thẻ đã thắng 996
Nếu Như Chơi Ít Nhất 1+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 0
Số trận đấu 0
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 9 022
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord