IHY MATSCHESDON

#9JJ0G922G

12

5 843

6 433

RealityKings

Co-leader

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 25 Thang 2 Thử thách 19 Thân thiện 4

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord