Troll 2.0

#9GLGRJ9JV

8

3 006

3 006

Mehhhhhdi

Thành viên

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+22
+35
+85
+183
+253

Mehhhhhdi

Thành viên

Thông tin người chơi
Cấp 8
Chiến tích hiện tại 3 006
Tốt nhất của cá nhân 3 006
Đấu trường Đấu trường 10
Thang + Thử thách
Trận thắng 259
Chiến Thắng Ba Vương Miện 319 (123.2%)
Trận thua 212
Số trận đấu 934
Trận hoà 463 (49.6%)
Tỉ lệ chiến thắng 55%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Hội Chiến
War Day Wins 0
Clan Cards Collected 1 380
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 0
Thẻ đã thắng 8
Nếu Như Chơi Ít Nhất 1+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 0
Số trận đấu 0
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 1 201
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord