juuso

#99RLJ9Q28

9

3 748

3 859

Ilmajoen Häjyt

Thành viên

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+25
+70
+138
+186
+220

Ilmajoen Häjyt

Thành viên

Thông tin người chơi
Cấp 9
Chiến tích hiện tại 3 748
Tốt nhất của cá nhân 3 859
Đấu trường Đấu trường 12
Thang + Thử thách
Trận thắng 418
Chiến Thắng Ba Vương Miện 507 (121.3%)
Trận thua 582
Số trận đấu 1 443
Trận hoà 443 (30.7%)
Tỉ lệ chiến thắng 41.8%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Hội Chiến
War Day Wins 0
Clan Cards Collected 2 475
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 3
Thẻ đã thắng 39
Nếu Như Chơi Ít Nhất 1+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 0
Số trận đấu 15
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 1 353
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord