xvx_8

#99QQ0088P

13

5 383

6 154

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 25 Thang 18 Thử thách 7

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord