teo flores gonz

#98RU8CPYJ

12

5 611

6 005

BOLIVIA PRO

Co-leader

Deck check! Copy deck! số lượng: 18
Deck check! Copy deck! số lượng: 1

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord