teo flores gonz

#98RU8CPYJ

12

5 611

6 005

BOLIVIA PRO

Co-leader

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 25 Thang 15 CW 1 Thử thách 1

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord