Blackwolf

#9002LRPPC

13

5 311

5 769

Tashkent city

Co-leader

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 25 Thang 6 CW 4 Thử thách 15

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord