Baby•RICH

#8LYV9CVV

13

6 221

6 979

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+21
+48
+65
+177
+197
Thông tin người chơi
Cấp 13
Chiến tích hiện tại 6 221
Tốt nhất của cá nhân 6 979
Giải đấu Champion
Thang + Thử thách
Trận thắng 9 819
Chiến Thắng Ba Vương Miện 2 863 (29.2%)
Trận thua 7 760
Số trận đấu 19 549
Trận hoà 1 970 (10.1%)
Tỉ lệ chiến thắng 55.9%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Hiện Tại
Xếp hạng toàn cầu 8 711
Chiến tích 6 221
Chiến tích tốt nhất 6 232
Mùa Giải Tốt Nhất 2020-06
Chiến tích 6 843
Mùa Giải Vừa Rồi 2020-08
Chiến tích 6 623
Chiến tích tốt nhất 6 979
Hội Chiến
War Day Wins 109
Clan Cards Collected 307 410
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 17
Thẻ đã thắng 23 666
Nếu Như Chơi Ít Nhất 22+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 374
Số trận đấu 669
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 97 930
Đóng góp 93
Đóng góp Đã nhận 160

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord