KILMONGER

#8LPJ9QYP9

12

5 421

5 640

A New Beginning

Thành viên

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+37
+64
+87
+167
+237

A New Beginning

Thành viên

Thông tin người chơi
Cấp 12
Chiến tích hiện tại 5 421
Tốt nhất của cá nhân 5 640
Giải đấu Master II
Thang + Thử thách
Trận thắng 2 239
Chiến Thắng Ba Vương Miện 3 240 (144.7%)
Trận thua 2 028
Số trận đấu 15 299
Trận hoà 11 032 (72.1%)
Tỉ lệ chiến thắng 52.5%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Tốt Nhất 2020-05
Chiến tích 5 550
Mùa Giải Vừa Rồi 2020-08
Chiến tích 5 524
Chiến tích tốt nhất 5 524
Hội Chiến
War Day Wins 81
Clan Cards Collected 179 464
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 12
Thẻ đã thắng 479
Nếu Như Chơi Ít Nhất 1+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 0
Số trận đấu 89
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 22 015
Đóng góp 36
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord