Behrang

#8L8YQP29P

12

4 507

5 587

tehran star

Co-leader

This player hasn't battled yet!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord