NexxusS

#8JGR28VP

12

4 737

5 884

AFG KINGS

Co-leader

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 25 Thang 1 Giải đấu 12 Thử thách 12

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord