Kaede

#8CY2PQV9V

11

4 623

4 996

Skeletons Cấp 11 2012/2000 Ice Spirit Cấp 9 2430/800 Goblins Cấp 7 1659/200 Spear Goblins Cấp 7 1985/200 Zap Cấp 9 171/800 Bats Cấp 10 205/1000 Fire Spirits Cấp 8 1742/400 Giant Snowball Cấp 11 1958/2000 Archers Cấp 7 1472/200 Arrows Cấp 8 1277/400 Knight Cấp 10 1925/1000 Minion Cấp 8 1010/400 Bomber Cấp 7 1506/200 Cannon Cấp 9 2388/800 Skeleton Barrel Cấp 6 1833/100 Goblin Gang Cấp 10 1177/1000 Firecracker Cấp 6 146/100 Royal Delivery Cấp 6 108/100 Mortar Cấp 9 2556/800 Skeleton Dragons Cấp 8 483/400 Tesla Cấp 8 1470/400 Barbarians Cấp 7 1854/200 Minion Horde Cấp 7 2200/200 Rascals Cấp 9 2466/800 Royal Giant Cấp 10 0/1000 Elite Barbarians Cấp 8 1107/400 Royal Recruits Cấp 8 1562/400 Heal Spirit Cấp 8 364/100 Ice Golem Cấp 11 113/800 Tombstone Cấp 10 267/400 Mega Minion Cấp 10 167/400 Dart Goblin Cấp 9 384/200 Earthquake Cấp 11 67/800 Elixir Golem Cấp 7 89/50 Fireball Cấp 9 322/200 Mini P.E.K.K.A Cấp 7 296/50 Musketeer Cấp 11 342/800 Hog Rider Cấp 11 589/800 Valkyrie Cấp 8 147/100 Battle Ram Cấp 7 221/50 Furnace Cấp 9 65/200 Flying Machine Cấp 7 263/50 Bomb Tower Cấp 8 398/100 Zappies Cấp 7 405/50 Battle Healer Cấp 7 99/50 Goblin Cage Cấp 8 76/100 Giant Cấp 9 318/200 Goblin Hut Cấp 7 199/50 Inferno Tower Cấp 11 133/800 Wizard Cấp 7 37/50 Royal Hogs Cấp 8 224/100 Rocket Cấp 10 177/400 Elixir Collector Cấp 9 238/200 Barbarian Hut Cấp 7 378/50 Three Musketeers Cấp 8 329/100 Mirror Cấp 7 72/4 Wall Breakers Cấp 7 62/4 Barbarian Barrel Cấp 12 20/200 Rage Cấp 7 30/4 Skeleton Army Cấp 8 31/10 Goblin Barrel Cấp 10 54/50 Tornado Cấp 9 38/20 Guards Cấp 10 23/50 Clone Cấp 9 26/20 Baby Dragon Cấp 10 46/50 Hunter Cấp 9 33/20 Poison Cấp 10 37/50 Dark Prince Cấp 9 28/20 Freeze Cấp 9 61/20 Prince Cấp 10 69/50 Witch Cấp 7 51/4 Balloon Cấp 9 34/20 Bowler Cấp 8 48/10 Cannon Cart Cấp 9 37/20 Electro Dragon Cấp 8 27/10 Executioner Cấp 8 42/10 Giant Skeleton Cấp 7 35/4 Lightning Cấp 10 31/50 X-Bow Cấp 8 8/10 Goblin Giant Cấp 7 50/4 P.E.K.K.A Cấp 9 22/20 Golem Cấp 9 39/20 The Log Cấp 10 0/4 Miner Cấp 10 2/4 Princess Cấp 10 0/4 Ice Wizard Cấp 10 2/4 Bandit Cấp 10 1/4 Fisherman Cấp 9 1/2 Royal Ghost Cấp 10 0/4 Magic Archer Cấp 10 1/4 Night Witch Cấp 10 0/4 Inferno Dragon Cấp 10 1/4 Lumberjack Cấp 10 1/4 Electro Wizard Cấp 10 0/4 Ram Rider Cấp 10 1/4 Graveyard Cấp 9 1/2 Sparky Cấp 10 1/4 Lava Hound Cấp 9 1/2 Mega Knight Cấp 10 2/4

Tiêu chuẩn giải đấu (57/99)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
46/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 554Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
100/100
8/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 592Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
39/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 61Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
49/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 51Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
76/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 24Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
37/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 113Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
8/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 2Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32

Đường đến tối đa (0/99)

9 10 11 12 13
2000/2000
12/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4988Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
800/800
1000/1000
630/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6370Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
400/400
800/800
459/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7541Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
400/400
800/800
785/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7215Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
171/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8629Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
205/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7795Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
400/400
800/800
542/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7458Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
1958/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5042Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
400/400
800/800
272/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7728Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
400/400
800/800
77/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7923Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
1000/1000
925/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6075Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
400/400
610/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8190Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
400/400
800/800
306/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7694Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
800/800
1000/1000
588/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6412Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
400/400
800/800
633/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 7367Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
1000/1000
177/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6823Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
800/800
1000/1000
756/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6244Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
400/400
83/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8717Thời gian yêu cầu:  ~73 ngày
400/400
800/800
270/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7730Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
400/400
800/800
654/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7346Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
400/400
800/800
1000/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7000Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
800/800
1000/1000
666/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6334Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 8000Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
400/400
707/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8093Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
400/400
800/800
362/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7638Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
100/100
200/200
64/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2136Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
113/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1687Thời gian yêu cầu:  ~141 ngày
267/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1933Thời gian yêu cầu:  ~162 ngày
167/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2033Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
200/200
184/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2016Thời gian yêu cầu:  ~168 ngày
67/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1733Thời gian yêu cầu:  ~145 ngày
200/200
122/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2078Thời gian yêu cầu:  ~174 ngày
100/100
196/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2204Thời gian yêu cầu:  ~184 ngày
342/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1458Thời gian yêu cầu:  ~122 ngày
589/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1211Thời gian yêu cầu:  ~101 ngày
100/100
47/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2353Thời gian yêu cầu:  ~197 ngày
100/100
121/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2279Thời gian yêu cầu:  ~190 ngày
65/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2335Thời gian yêu cầu:  ~195 ngày
100/100
163/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2237Thời gian yêu cầu:  ~187 ngày
100/100
200/200
98/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2102Thời gian yêu cầu:  ~176 ngày
100/100
200/200
105/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2095Thời gian yêu cầu:  ~175 ngày
200/200
118/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2082Thời gian yêu cầu:  ~174 ngày
100/100
99/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2301Thời gian yêu cầu:  ~192 ngày
133/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1667Thời gian yêu cầu:  ~139 ngày
100/100
124/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2276Thời gian yêu cầu:  ~190 ngày
177/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2023Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
200/200
38/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2162Thời gian yêu cầu:  ~181 ngày
100/100
200/200
78/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2122Thời gian yêu cầu:  ~177 ngày
100/100
200/200
29/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2171Thời gian yêu cầu:  ~181 ngày
10/10
20/20
42/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
10/10
20/20
32/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 318Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
20/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 180Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
10/10
20/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 350Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
10/10
20/20
1/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
50/50
4/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 296Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
20/20
18/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 332Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
23/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 327Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
20/20
6/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
46/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 304Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
20/20
13/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 337Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
37/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 313Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
20/20
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
20/20
41/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 309Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
50/50
19/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 281Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
10/10
20/20
21/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 329Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
20/20
14/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 336Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
10/10
20/20
18/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 332Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
20/20
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
10/10
17/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 353Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
10/10
20/20
12/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 338Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
10/10
20/20
5/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 345Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
31/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 319Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
10/10
20/20
20/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 330Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
20/20
2/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 348Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
20/20
19/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 331Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 11)

-5 -4 -3 -2 -1 +1
11 12
9 11
7 10 11
7 10 11
9 11
10 11
8 10 11
11
7 10 11
8 10 11
10 11
8 9 11
7 10 11
9 11
6 10 11
10 11
6 7 11
6 7 11
9 11
8 9 11
8 10 11
7 10 11
7 10 11
9 11
10 11
8 9 11
8 10 11
8 10 11
11
10 11
10 11
9 10 11
11
7 8 11
9 10 11
7 9 11
11
11
8 9 11
7 9 11
9 11
7 9 11
8 10 11
7 10 11
7 8 11
8 11
9 10 11
7 9 11
11
7 11
8 9 11
10 11
9 10 11
7 10 11
8 10 11
7 10 11
7 10 11
11 12
7 9 11
8 10 11
10 11
9 10 11
10 11
9 10 11
10 11
9 10 11
10 11
9 10 11
9 10 11
10 11
7 10 11
9 10 11
8 10 11
9 10 11
8 9 11
8 10 11
7 10 11
10 11
8 11
7 10 11
9 10 11
9 10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
9 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
9 11
10 11
9 11
10 11

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord