ROKET

#8998CY20V

13

5 116

6 194

Không có hội

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+15
+47
+145
+235
+412

Không có hội

Thông tin người chơi
Cấp 13
Chiến tích hiện tại 5 116
Tốt nhất của cá nhân 6 194
Giải đấu Master I
Thang + Thử thách
Trận thắng 5 559
Chiến Thắng Ba Vương Miện 1 293 (23.3%)
Trận thua 4 147
Số trận đấu 13 731
Trận hoà 4 025 (29.3%)
Tỉ lệ chiến thắng 57.3%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Tốt Nhất 2019-08
Chiến tích 6 019
Hội Chiến
War Day Wins 107
Clan Cards Collected 253 323
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 12
Thẻ đã thắng 10 739
Nếu Như Chơi Ít Nhất 10+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 30
Số trận đấu 404
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 63 963
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord