VÖDKÄ

#892PUGG8

13

5 419

7 008

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+22
+35
+329
+331
+345
Thông tin người chơi
Cấp 13
Chiến tích hiện tại 5 419
Tốt nhất của cá nhân 7 008
Giải đấu Master II
Thang + Thử thách
Trận thắng 10 997
Chiến Thắng Ba Vương Miện 3 570 (32.5%)
Trận thua 5 020
Số trận đấu 19 767
Trận hoà 3 750 (19%)
Tỉ lệ chiến thắng 68.7%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Tốt Nhất 2020-03
Chiến tích 6 838
Mùa Giải Vừa Rồi 2020-03
Chiến tích 6 838
Chiến tích tốt nhất 7 008
Hội Chiến
War Day Wins 228
Clan Cards Collected 438 062
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 20
Thẻ đã thắng 445 083
Nếu Như Chơi Ít Nhất 405+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 22 386
Số trận đấu 2 746
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 129 441
Đóng góp 122
Đóng góp Đã nhận 40

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord