Kosuke

#88PVLYGUG

12

4 170

5 600

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 4 Thang 4

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord