Eymen Alper

#82LQL0PR0

10

5 133

5 586

15 TEMMUZ

Thành viên

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 25 Thang 19 CW 3 Thử thách 3

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord