El Soberano

#802RYYYL9

13

5 611

7 292

wNz TEAM

Co-leader

Skeletons Ice Spirit Goblins Spear Goblins Cấp 12 5000/5000 Zap Bats Fire Spirits Cấp 10 8000/1000 Giant Snowball Archers Cấp 11 7000/2000 Arrows Cấp 11 7000/2000 Knight Cấp 11 7000/2000 Minion Bomber Cấp 8 9200/400 Cannon Cấp 10 8000/1000 Skeleton Barrel Goblin Gang Firecracker Cấp 10 8000/1000 Royal Delivery Cấp 12 4162/5000 Mortar Skeleton Dragons Cấp 9 4386/800 Tesla Barbarians Cấp 10 8000/1000 Minion Horde Cấp 11 7000/2000 Rascals Royal Giant Cấp 12 5000/5000 Elite Barbarians Cấp 9 8800/800 Royal Recruits Cấp 10 8000/1000 Heal Spirit Cấp 12 1000/1000 Ice Golem Tombstone Cấp 10 2200/400 Mega Minion Dart Goblin Earthquake Elixir Golem Cấp 9 1931/200 Fireball Mini P.E.K.K.A Musketeer Hog Rider Valkyrie Battle Ram Furnace Cấp 9 2400/200 Flying Machine Cấp 11 1800/800 Bomb Tower Zappies Cấp 10 2200/400 Battle Healer Cấp 10 2200/400 Goblin Cage Giant Goblin Hut Cấp 12 1000/1000 Inferno Tower Cấp 12 1000/1000 Wizard Cấp 9 2381/200 Royal Hogs Rocket Elixir Collector Cấp 10 2200/400 Barbarian Hut Cấp 9 2400/200 Three Musketeers Mirror Cấp 8 268/10 Wall Breakers Barbarian Barrel Rage Cấp 7 209/4 Skeleton Army Cấp 9 252/20 Goblin Barrel Tornado Cấp 12 124/200 Guards Clone Cấp 7 311/4 Baby Dragon Cấp 10 143/50 Hunter Poison Dark Prince Freeze Cấp 10 214/50 Prince Witch Cấp 8 207/10 Balloon Bowler Cấp 9 261/20 Cannon Cart Cấp 12 200/200 Electro Dragon Cấp 10 201/50 Executioner Giant Skeleton Cấp 8 255/10 Lightning Cấp 11 101/100 X-Bow Cấp 12 75/200 Goblin Giant Cấp 8 183/10 P.E.K.K.A Golem Cấp 9 112/20 The Log Cấp 12 2/20 Miner Princess Cấp 12 5/20 Ice Wizard Cấp 11 2/10 Bandit Fisherman Cấp 9 14/2 Royal Ghost Cấp 10 12/4 Magic Archer Cấp 12 18/20 Night Witch Cấp 10 2/4 Inferno Dragon Lumberjack Cấp 12 1/20 Electro Wizard Ram Rider Cấp 12 12/20 Graveyard Cấp 10 7/4 Sparky Cấp 10 6/4 Lava Hound Cấp 10 18/4 Mega Knight

Tiêu chuẩn giải đấu (92/99)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18
5/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 15
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
2/2
4/4
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 22
4/4
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 22
18/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
12/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 8
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 27
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
4/4
10/10
4/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 16

Đường đến tối đa (44/99)

9 10 11 12 13
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
4162/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 838Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
586/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4414Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
200/200
400/400
800/800
531/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 469Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
400/400
800/800
981/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 19Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
10/10
20/20
50/50
100/100
88/200
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 112Thời gian yêu cầu:  ~28 tuần
10/10
20/20
50/50
100/100
29/200
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 171Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
20/20
50/50
100/100
82/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 118Thời gian yêu cầu:  ~30 tuần
124/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 76Thời gian yêu cầu:  ~19 tuần
10/10
20/20
50/50
100/100
131/200
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 69Thời gian yêu cầu:  ~18 tuần
50/50
93/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 207Thời gian yêu cầu:  ~52 tuần
50/50
100/100
64/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 136Thời gian yêu cầu:  ~34 tuần
10/10
20/20
50/50
100/100
27/200
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 173Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
20/20
50/50
100/100
91/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 109Thời gian yêu cầu:  ~28 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
50/50
100/100
51/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 149Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
10/10
20/20
50/50
100/100
75/200
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 125Thời gian yêu cầu:  ~32 tuần
100/100
1/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 199Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
75/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 125Thời gian yêu cầu:  ~32 tuần
10/10
20/20
50/50
100/100
3/200
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 197Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
20/20
50/50
42/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 258Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần

Star points (2/99)

1 2 3 Chi phí nâng cấp
Skeletons 45 000
Ice Spirit 10 000
Goblins 45 000
Zap 10 000
Giant Snowball 10 000
Minion 45 000
Skeleton Barrel 20 000
Goblin Gang 45 000
Mortar 25 000
Tesla 25 000
Ice Golem 10 000
Mega Minion 25 000
Dart Goblin 25 000
Earthquake 45 000
Fireball 25 000
Mini P.E.K.K.A 25 000
Musketeer 25 000
Hog Rider 20 000
Valkyrie 25 000
Battle Ram 25 000
Bomb Tower 10 000
Goblin Cage 45 000
Giant 25 000
Royal Hogs 25 000
Rocket 45 000
Three Musketeers 25 000
Wall Breakers 45 000
Barbarian Barrel 25 000
Goblin Barrel 45 000
Guards 25 000
Hunter 45 000
Dark Prince 10 000
Prince 10 000
Executioner 25 000
P.E.K.K.A 25 000
Bandit 10 000
Total upgrade cost 970 000

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-6 -5 -4 -3 -2 -1
13
13
13
12 13
13
13
10 13
13
11 13
11 13
11 13
13
8 13
10 13
13
13
10 13
12 13
13
9 12 13
13
10 13
11 13
13
12 13
9 13
10 13
12 13
13
10 13
13
13
13
9 12 13
13
13
13
13
13
13
9 13
11 13
13
10 13
10 13
13
13
12 13
12 13
9 12 13
13
13
10 13
9 13
13
8 12 13
13
13
7 12 13
9 12 13
13
12 13
13
7 12 13
10 11 13
13
13
13
10 12 13
13
8 12 13
13
9 12 13
12 13
10 12 13
13
8 12 13
11 12 13
12 13
8 12 13
13
9 11 13
12 13
13
12 13
11 13
13
9 11 13
10 11 13
12 13
10 13
13
12 13
13
12 13
10 11 13
10 11 13
10 12 13
13

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord