Bumbelbee

#2YQR08VCC

8

2 277

2 608

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+9
+36
+181
+263
+351
Thông tin người chơi
Cấp 8
Chiến tích hiện tại 2 277
Tốt nhất của cá nhân 2 608
Đấu trường Đấu trường 7
Thang + Thử thách
Trận thắng 193
Chiến Thắng Ba Vương Miện 132 (68.4%)
Trận thua 126
Số trận đấu 409
Trận hoà 90 (22%)
Tỉ lệ chiến thắng 60.5%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Hội Chiến
War Day Wins 0
Clan Cards Collected 2 020
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 0
Thẻ đã thắng 16
Nếu Như Chơi Ít Nhất 1+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 0
Số trận đấu 0
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 1 481
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord