MastSchlaui 2.0

#2Y00R0QCC

12

5 600

5 605

Glory VMeh

Thành viên

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+17
+44
+129
+177
+253

Glory VMeh

Thành viên

Thông tin người chơi
Cấp 12
Chiến tích hiện tại 5 600
Tốt nhất của cá nhân 5 605
Giải đấu Master III
Thang + Thử thách
Trận thắng 2 683
Chiến Thắng Ba Vương Miện 1 041 (38.8%)
Trận thua 2 459
Số trận đấu 7 392
Trận hoà 2 250 (30.4%)
Tỉ lệ chiến thắng 52.2%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Tốt Nhất 2020-02
Chiến tích 5 551
Mùa Giải Vừa Rồi 2020-02
Chiến tích 5 551
Chiến tích tốt nhất 5 589
Hội Chiến
War Day Wins 112
Clan Cards Collected 174 358
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 10
Thẻ đã thắng 3 087
Nếu Như Chơi Ít Nhất 3+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 10
Số trận đấu 179
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 36 664
Đóng góp 118
Đóng góp Đã nhận 160

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord