ђคקקא_๔є๓๏ภ

#2V8QUC0P

13

6 901

7 699

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 25 Thang 4 Thân thiện 21

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord