LB_jurnet

#2V2J0JC0R

6

1 579

1 902

Không có hội

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+26
+101
+296
+388

Không có hội

Thông tin người chơi
Cấp 6
Chiến tích hiện tại 1 579
Tốt nhất của cá nhân 1 902
Đấu trường Đấu trường 5
Thang + Thử thách
Trận thắng 105
Chiến Thắng Ba Vương Miện 39 (37.1%)
Trận thua 75
Số trận đấu 190
Trận hoà 10 (5.3%)
Tỉ lệ chiến thắng 58.3%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Hội Chiến
War Day Wins 0
Clan Cards Collected 0
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 0
Thẻ đã thắng 0
Nếu Như Chơi Ít Nhất 0+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 0
Số trận đấu 0
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 56
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord