MasterAtzevedo

#2UPRRJPYJ

12

4 240

5 655

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 4 Thang 2

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord