OnlySavage1

#2RLP2YY2L

11

4 317

4 889

Bowtie Batties

Thành viên

This player hasn't battled yet!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord