OnlySavage1

#2RLP2YY2L

11

4 104

4 889

Clash Mafia

Thành viên

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 11 Thang 7 Thử thách 3

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord