Ice Ghost

#2R8LVUUQ

11

4 806

5 405

"ICE2"

Thành viên

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 25 Thang 9 Thử thách 16

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord