UraniumPotato

#2QPQURLY

10

2 470

2 601

Không có hội

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+14
+89
+126
+176
+192

Không có hội

Thông tin người chơi
Cấp 10
Chiến tích hiện tại 2 470
Tốt nhất của cá nhân 2 601
Đấu trường Đấu trường 8
Thang + Thử thách
Trận thắng 406
Chiến Thắng Ba Vương Miện 282 (69.5%)
Trận thua 352
Số trận đấu 878
Trận hoà 120 (13.7%)
Tỉ lệ chiến thắng 53.6%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Hội Chiến
War Day Wins 10
Clan Cards Collected 9 780
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 4
Thẻ đã thắng 150
Nếu Như Chơi Ít Nhất 1+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 24
Số trận đấu 20
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 8 447
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord