Amadeus

#2QLLRL29

13

4 448

5 854

#RoyalWizards

Thành viên

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 25

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord