ace

#2QGJJCJ8

13

5 253

5 875

Skeletons Cấp 10 7765/1000 Ice Spirit Cấp 10 8000/1000 Goblins Cấp 10 8000/1000 Spear Goblins Cấp 10 8000/1000 Zap Bats Cấp 10 8000/1000 Fire Spirits Cấp 10 8000/1000 Giant Snowball Cấp 10 8000/1000 Archers Cấp 11 7000/2000 Arrows Cấp 10 8000/1000 Knight Cấp 11 7000/2000 Minion Cấp 10 8000/1000 Bomber Cấp 10 8000/1000 Cannon Cấp 10 8000/1000 Skeleton Barrel Cấp 10 8000/1000 Goblin Gang Cấp 10 7992/1000 Firecracker Cấp 11 3822/2000 Royal Delivery Cấp 10 1969/1000 Mortar Cấp 10 8000/1000 Skeleton Dragons Cấp 11 1344/2000 Tesla Cấp 11 7000/2000 Barbarians Cấp 10 8000/1000 Minion Horde Cấp 10 7984/1000 Rascals Cấp 10 8000/1000 Royal Giant Cấp 10 7758/1000 Elite Barbarians Cấp 10 8000/1000 Royal Recruits Cấp 10 8000/1000 Heal Spirit Cấp 10 1648/400 Ice Golem Cấp 10 1873/400 Tombstone Cấp 10 1574/400 Mega Minion Cấp 10 1653/400 Dart Goblin Cấp 10 1692/400 Earthquake Cấp 10 997/400 Elixir Golem Cấp 11 698/800 Fireball Cấp 11 930/800 Mini P.E.K.K.A Cấp 10 1342/400 Musketeer Cấp 11 1246/800 Hog Rider Cấp 11 1793/800 Valkyrie Cấp 11 1083/800 Battle Ram Furnace Flying Machine Cấp 10 2199/400 Bomb Tower Cấp 10 1634/400 Zappies Cấp 10 2125/400 Battle Healer Cấp 10 528/400 Goblin Cage Cấp 12 1000/1000 Giant Cấp 11 1800/800 Goblin Hut Cấp 10 1637/400 Inferno Tower Cấp 10 1516/400 Wizard Cấp 10 1390/400 Royal Hogs Cấp 10 1699/400 Rocket Cấp 10 1101/400 Elixir Collector Cấp 10 1553/400 Barbarian Hut Cấp 10 1598/400 Three Musketeers Cấp 10 1511/400 Mirror Cấp 10 181/50 Wall Breakers Cấp 10 159/50 Barbarian Barrel Cấp 10 184/50 Rage Cấp 10 173/50 Skeleton Army Cấp 10 205/50 Goblin Barrel Cấp 10 118/50 Tornado Guards Cấp 10 106/50 Clone Baby Dragon Cấp 10 112/50 Hunter Cấp 10 260/50 Poison Dark Prince Freeze Cấp 10 214/50 Prince Cấp 11 300/100 Witch Balloon Cấp 10 197/50 Bowler Cấp 11 212/100 Cannon Cart Cấp 10 220/50 Electro Dragon Cấp 10 241/50 Executioner Cấp 11 190/100 Giant Skeleton Lightning Cấp 10 163/50 X-Bow Cấp 10 57/50 Goblin Giant Cấp 10 136/50 P.E.K.K.A Cấp 11 128/100 Golem Cấp 10 181/50 The Log Cấp 11 0/10 Miner Cấp 11 1/10 Princess Cấp 11 0/10 Ice Wizard Cấp 11 1/10 Bandit Cấp 11 1/10 Fisherman Cấp 11 3/10 Royal Ghost Cấp 12 4/20 Magic Archer Cấp 12 20/20 Night Witch Cấp 10 0/4 Inferno Dragon Cấp 11 1/10 Lumberjack Cấp 10 0/4 Electro Wizard Cấp 10 1/4 Ram Rider Cấp 11 2/10 Graveyard Cấp 11 2/10 Sparky Cấp 11 0/10 Lava Hound Cấp 10 0/4 Mega Knight Cấp 12 2/20

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
4/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 16
20/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18

Đường đến tối đa (9/99)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
4765/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 235Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
4992/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
2000/2000
1822/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3178Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
1000/1000
969/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6031Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1344/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5656Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
4984/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 16Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
4758/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 242Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
800/800
448/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 552Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
400/400
800/800
673/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 327Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
400/400
800/800
374/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 626Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
400/400
800/800
453/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 547Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
400/400
800/800
492/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 508Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
400/400
597/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1203Thời gian yêu cầu:  ~101 ngày
698/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1102Thời gian yêu cầu:  ~92 ngày
800/800
130/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 870Thời gian yêu cầu:  ~73 ngày
400/400
800/800
142/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 858Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
800/800
446/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 554Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
800/800
993/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
800/800
283/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 717Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
400/400
800/800
999/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
400/400
800/800
434/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 566Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
400/400
800/800
925/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 75Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
400/400
128/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1672Thời gian yêu cầu:  ~140 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
800/800
437/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 563Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
400/400
800/800
316/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 684Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
400/400
800/800
190/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 810Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
400/400
800/800
499/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 501Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
400/400
701/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1099Thời gian yêu cầu:  ~92 ngày
400/400
800/800
353/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 647Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
400/400
800/800
398/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 602Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
400/400
800/800
311/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 689Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
50/50
100/100
31/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 169Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
50/50
100/100
9/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 191Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
50/50
100/100
34/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 166Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
50/50
100/100
23/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 177Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
50/50
100/100
55/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 145Thời gian yêu cầu:  ~37 tuần
50/50
68/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 232Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
50/50
56/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 244Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
50/50
62/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 238Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
50/50
100/100
110/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 90Thời gian yêu cầu:  ~23 tuần
50/50
100/100
64/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 136Thời gian yêu cầu:  ~34 tuần
100/100
200/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
50/50
100/100
47/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 153Thời gian yêu cầu:  ~39 tuần
100/100
112/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 88Thời gian yêu cầu:  ~22 tuần
50/50
100/100
70/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 130Thời gian yêu cầu:  ~33 tuần
50/50
100/100
91/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 109Thời gian yêu cầu:  ~28 tuần
100/100
90/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 110Thời gian yêu cầu:  ~28 tuần
50/50
100/100
13/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 187Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
50/50
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
50/50
86/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 214Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
100/100
28/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 172Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
50/50
100/100
31/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 169Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-3 -2 -1
10 12 13
10 13
10 13
10 13
13
10 13
10 13
10 13
11 13
10 13
11 13
10 13
10 13
10 13
10 13
10 12 13
11 12 13
10 11 13
10 13
11 13
11 13
10 13
10 12 13
10 13
10 12 13
10 13
10 13
10 12 13
10 12 13
10 12 13
10 12 13
10 12 13
10 11 13
11 13
11 12 13
10 12 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
13
13
10 12 13
10 12 13
10 12 13
10 11 13
12 13
11 13
10 12 13
10 12 13
10 12 13
10 12 13
10 11 13
10 12 13
10 12 13
10 12 13
10 12 13
10 12 13
10 12 13
10 12 13
10 12 13
10 11 13
13
10 11 13
13
10 11 13
10 12 13
13
13
10 12 13
11 13
13
10 12 13
11 12 13
10 12 13
10 12 13
11 12 13
13
10 12 13
10 11 13
10 11 13
11 12 13
10 12 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
12 13
12 13
10 13
11 13
10 13
10 13
11 13
11 13
11 13
10 13
12 13

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord