ShadoWarr1oR

#2PVJVG9P9

13

5 326

6 345

Acker jeden Tag

Thành viên

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+2
+29
+154
+477
+545

Acker jeden Tag

Thành viên

Thông tin người chơi
Cấp 13
Chiến tích hiện tại 5 326
Tốt nhất của cá nhân 6 345
Giải đấu Master II
Thang + Thử thách
Trận thắng 13 086
Chiến Thắng Ba Vương Miện 8 286 (63.3%)
Trận thua 11 986
Số trận đấu 31 092
Trận hoà 6 020 (19.4%)
Tỉ lệ chiến thắng 52.2%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Tốt Nhất 2020-03
Chiến tích 6 304
Mùa Giải Vừa Rồi 2020-09
Chiến tích 4 418
Chiến tích tốt nhất 4 418
Hội Chiến
War Day Wins 202
Clan Cards Collected 532 398
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 12
Thẻ đã thắng 10 741
Nếu Như Chơi Ít Nhất 10+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 23
Số trận đấu 493
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 108 846
Đóng góp 64
Đóng góp Đã nhận 120

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord