Kauã_Yt_Br

#2PQRJYRQ9

12

5 231

5 399

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 25 Thang 15 Thử thách 10

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord