서호지호 최고

#2P8QP0V9U

13

5 044

6 329

Không có hội

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+5
+37
+241
+273
+383

Không có hội

Thông tin người chơi
Cấp 13
Chiến tích hiện tại 5 044
Tốt nhất của cá nhân 6 329
Giải đấu Master I
Thang + Thử thách
Trận thắng 9 841
Chiến Thắng Ba Vương Miện 4 578 (46.5%)
Trận thua 9 715
Số trận đấu 37 224
Trận hoà 17 668 (47.5%)
Tỉ lệ chiến thắng 50.3%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Tốt Nhất 2019-09
Chiến tích 6 329
Hội Chiến
War Day Wins 202
Clan Cards Collected 698 941
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 11
Thẻ đã thắng 3 806
Nếu Như Chơi Ít Nhất 4+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 1 987
Số trận đấu 5 310
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 149 389
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord