HeditheBG

#2LY9JC0CG

11

4 131

5 167

Không có hội

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+14
+27
+150
+154
+503

Không có hội

Thông tin người chơi
Cấp 11
Chiến tích hiện tại 4 131
Tốt nhất của cá nhân 5 167
Giải đấu Challenger I
Thang + Thử thách
Trận thắng 2 278
Chiến Thắng Ba Vương Miện 1 596 (70.1%)
Trận thua 2 229
Số trận đấu 5 691
Trận hoà 1 184 (20.8%)
Tỉ lệ chiến thắng 50.5%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Tốt Nhất 2019-09
Chiến tích 5 145
Hội Chiến
War Day Wins 12
Clan Cards Collected 30 065
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 10
Thẻ đã thắng 1 998
Nếu Như Chơi Ít Nhất 2+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 12
Số trận đấu 64
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 40 912
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord