Sael Arellanes.

#2LUC9V9VC

13

5 761

6 744

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+7
+82
+233
+431
+713
Thông tin người chơi
Cấp 13
Chiến tích hiện tại 5 761
Tốt nhất của cá nhân 6 744
Giải đấu Master III
Thang + Thử thách
Trận thắng 5 764
Chiến Thắng Ba Vương Miện 1 890 (32.8%)
Trận thua 4 352
Số trận đấu 12 775
Trận hoà 2 659 (20.8%)
Tỉ lệ chiến thắng 57%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Hiện Tại
Xếp hạng toàn cầu 5 457
Chiến tích 5 761
Chiến tích tốt nhất 5 761
Mùa Giải Tốt Nhất 2020-03
Chiến tích 6 717
Mùa Giải Vừa Rồi 2020-03
Chiến tích 6 717
Chiến tích tốt nhất 6 744
Hội Chiến
War Day Wins 137
Clan Cards Collected 371 674
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 12
Thẻ đã thắng 8 071
Nếu Như Chơi Ít Nhất 8+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 34
Số trận đấu 309
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 67 758
Đóng góp 116
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord