Topolekタンク

#2LPQP2G9

13

7 560

7 560

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+5
+15
+45
+289
+351
Thông tin người chơi
Cấp 13
Chiến tích hiện tại 7 560
Tốt nhất của cá nhân 7 560
Giải đấu Ultimate Champion
Thang + Thử thách
Trận thắng 14 444
Chiến Thắng Ba Vương Miện 4 775 (33.1%)
Trận thua 10 397
Số trận đấu 30 970
Trận hoà 6 129 (19.8%)
Tỉ lệ chiến thắng 58.1%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Hiện Tại
Xếp hạng toàn cầu 1 558
Chiến tích 7 560
Chiến tích tốt nhất 7 560
Mùa Giải Tốt Nhất 2019-07
Xếp hạng toàn cầu 5 714
Chiến tích 7 026
Mùa Giải Vừa Rồi 2020-02
Xếp hạng toàn cầu 6 433
Chiến tích 6 706
Chiến tích tốt nhất 6 796
Hội Chiến
War Day Wins 254
Clan Cards Collected 487 794
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 20
Thẻ đã thắng 80 544
Nếu Như Chơi Ít Nhất 74+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 1 407
Số trận đấu 1 494
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 212 318
Đóng góp 922
Đóng góp Đã nhận 480

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord