I.I.A.C

#2LLJRJLJ9

13

7 045

7 338

7.5

Leader

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+12
+39
+250
+340
+402

7.5

Leader

Thông tin người chơi
Cấp 13
Chiến tích hiện tại 7 045
Tốt nhất của cá nhân 7 338
Giải đấu Ultimate Champion
Thang + Thử thách
Trận thắng 14 847
Chiến Thắng Ba Vương Miện 5 396 (36.3%)
Trận thua 10 851
Số trận đấu 27 399
Trận hoà 1 701 (6.2%)
Tỉ lệ chiến thắng 57.8%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Hiện Tại
Xếp hạng toàn cầu 4 036
Chiến tích 7 045
Chiến tích tốt nhất 7 338
Mùa Giải Tốt Nhất 2020-02
Xếp hạng toàn cầu 3 725
Chiến tích 6 861
Mùa Giải Vừa Rồi 2020-02
Xếp hạng toàn cầu 3 725
Chiến tích 6 861
Chiến tích tốt nhất 6 982
Hội Chiến
War Day Wins 36
Clan Cards Collected 87 279
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 20
Thẻ đã thắng 198 609
Nếu Như Chơi Ít Nhất 181+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 5 374
Số trận đấu 1 416
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 50 636
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord