teh_void

#2L02L9LV

12

4 689

5 129

Skeletons Cấp 10 2408/1000 Ice Spirit Cấp 12 1774/5000 Goblins Cấp 10 2919/1000 Spear Goblins Cấp 10 1953/1000 Zap Cấp 11 50/2000 Bats Fire Spirits Cấp 10 1498/1000 Giant Snowball Archers Cấp 10 1615/1000 Arrows Cấp 10 2042/1000 Knight Cấp 10 1242/1000 Minion Cấp 11 2403/2000 Bomber Cấp 9 2447/800 Cannon Cấp 10 2554/1000 Skeleton Barrel Cấp 9 942/800 Goblin Gang Cấp 11 1372/2000 Firecracker Cấp 8 53/400 Royal Delivery Cấp 6 211/100 Mortar Cấp 9 3144/800 Tesla Cấp 10 1682/1000 Barbarians Cấp 9 3108/800 Minion Horde Cấp 10 1304/1000 Rascals Cấp 9 2241/800 Royal Giant Cấp 10 2296/1000 Elite Barbarians Cấp 10 1190/1000 Royal Recruits Cấp 9 1182/800 Heal Spirit Cấp 9 186/200 Ice Golem Cấp 12 87/1000 Tombstone Cấp 9 398/200 Mega Minion Cấp 10 251/400 Dart Goblin Cấp 10 97/400 Earthquake Cấp 9 379/200 Elixir Golem Cấp 7 13/50 Fireball Cấp 10 264/400 Mini P.E.K.K.A Cấp 10 96/400 Musketeer Cấp 12 84/1000 Hog Rider Cấp 10 13/400 Valkyrie Cấp 9 166/200 Battle Ram Cấp 10 227/400 Furnace Cấp 9 260/200 Flying Machine Cấp 10 113/400 Bomb Tower Cấp 9 485/200 Zappies Cấp 9 209/200 Battle Healer Cấp 8 50/100 Goblin Cage Cấp 9 92/200 Giant Cấp 10 357/400 Goblin Hut Cấp 9 368/200 Inferno Tower Cấp 10 151/400 Wizard Cấp 10 15/400 Royal Hogs Cấp 9 128/200 Rocket Cấp 9 272/200 Elixir Collector Cấp 9 507/200 Barbarian Hut Cấp 9 350/200 Three Musketeers Cấp 10 522/400 Mirror Cấp 9 58/20 Wall Breakers Cấp 9 31/20 Barbarian Barrel Cấp 12 48/200 Rage Cấp 10 63/50 Skeleton Army Cấp 10 14/50 Goblin Barrel Cấp 9 35/20 Tornado Cấp 10 50/50 Guards Cấp 10 62/50 Clone Cấp 9 49/20 Baby Dragon Cấp 10 20/50 Hunter Cấp 9 38/20 Poison Cấp 9 19/20 Dark Prince Cấp 11 3/100 Freeze Cấp 10 10/50 Prince Cấp 10 7/50 Witch Cấp 10 6/50 Balloon Cấp 12 63/200 Bowler Cấp 10 45/50 Cannon Cart Cấp 10 32/50 Electro Dragon Cấp 10 54/50 Executioner Cấp 10 34/50 Giant Skeleton Cấp 9 38/20 Lightning Cấp 10 24/50 X-Bow Cấp 9 46/20 Goblin Giant Cấp 9 24/20 P.E.K.K.A Cấp 10 31/50 Golem Cấp 11 43/100 The Log Cấp 10 1/4 Miner Cấp 11 0/10 Princess Cấp 10 0/4 Ice Wizard Cấp 10 3/4 Bandit Cấp 10 0/4 Fisherman Cấp 10 1/4 Royal Ghost Cấp 10 0/4 Magic Archer Cấp 10 2/4 Night Witch Cấp 11 0/10 Inferno Dragon Cấp 10 0/4 Lumberjack Cấp 12 2/20 Electro Wizard Cấp 10 3/4 Ram Rider Cấp 10 1/4 Graveyard Cấp 10 2/4 Sparky Cấp 10 2/4 Lava Hound Cấp 10 0/4 Mega Knight Cấp 10 0/4

Tiêu chuẩn giải đấu (94/98)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
53/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
100/100
111/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 489Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
13/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 137Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
50/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 50Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (2/98)

9 10 11 12 13
1000/1000
1408/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5592Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
1774/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3226Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
1000/1000
1919/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5081Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
1000/1000
953/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6047Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
50/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6950Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
1000/1000
498/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6502Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
1000/1000
615/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6385Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
1000/1000
1042/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5958Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
1000/1000
242/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6758Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
2000/2000
403/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4597Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
800/800
1000/1000
647/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6353Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
1000/1000
1554/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5446Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
800/800
142/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7858Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
1372/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5628Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
800/800
1000/1000
1344/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5656Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
1000/1000
682/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6318Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
800/800
1000/1000
1308/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5692Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
1000/1000
304/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6696Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
800/800
1000/1000
441/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6559Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
1000/1000
1296/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5704Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
1000/1000
190/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6810Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
800/800
382/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7618Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
186/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2214Thời gian yêu cầu:  ~185 ngày
87/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 913Thời gian yêu cầu:  ~77 ngày
200/200
198/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2002Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
251/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1949Thời gian yêu cầu:  ~163 ngày
97/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2103Thời gian yêu cầu:  ~176 ngày
200/200
179/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2021Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
264/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1936Thời gian yêu cầu:  ~162 ngày
96/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2104Thời gian yêu cầu:  ~176 ngày
84/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 916Thời gian yêu cầu:  ~77 ngày
13/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2187Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
166/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2234Thời gian yêu cầu:  ~187 ngày
227/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1973Thời gian yêu cầu:  ~165 ngày
200/200
60/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2140Thời gian yêu cầu:  ~179 ngày
113/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2087Thời gian yêu cầu:  ~174 ngày
200/200
285/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1915Thời gian yêu cầu:  ~160 ngày
200/200
9/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2191Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
92/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2308Thời gian yêu cầu:  ~193 ngày
357/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1843Thời gian yêu cầu:  ~154 ngày
200/200
168/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2032Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
151/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2049Thời gian yêu cầu:  ~171 ngày
15/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2185Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
128/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2272Thời gian yêu cầu:  ~190 ngày
200/200
72/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2128Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
200/200
307/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1893Thời gian yêu cầu:  ~158 ngày
200/200
150/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2050Thời gian yêu cầu:  ~171 ngày
400/400
122/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1678Thời gian yêu cầu:  ~140 ngày
20/20
38/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 312Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
20/20
11/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 339Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
48/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 152Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
50/50
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
14/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 336Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
20/20
15/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 335Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
50/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
50/50
12/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 288Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
20/20
29/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 321Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
20/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 330Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
20/20
18/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 332Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
19/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 351Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
3/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
10/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 340Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
7/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 343Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
6/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
63/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 137Thời gian yêu cầu:  ~35 tuần
45/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 305Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
32/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 318Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
50/50
4/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 296Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
34/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 316Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
20/20
18/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 332Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
24/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 326Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
20/20
26/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 324Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
20/20
4/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 346Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
31/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 319Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
43/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 257Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
10 11 12
12
10 11 12
10 11 12
11 12
12 13
10 11 12
12 13
10 11 12
10 11 12
10 11 12
11 12
9 11 12
10 11 12
9 10 12
11 12
8 12
6 7 12
9 11 12
10 11 12
9 11 12
10 11 12
9 11 12
10 11 12
10 11 12
9 10 12
9 12
12
9 10 12
10 12
10 12
9 10 12
7 12
10 12
10 12
12
10 12
9 12
10 12
9 10 12
10 12
9 10 12
9 10 12
8 12
9 12
10 12
9 10 12
10 12
10 12
9 12
9 10 12
9 10 12
9 10 12
10 11 12
9 10 12
9 10 12
12
10 11 12
10 12
9 10 12
10 11 12
10 11 12
9 10 12
10 12
9 10 12
9 12
11 12
10 12
10 12
10 12
12
10 12
10 12
10 11 12
10 12
9 10 12
10 12
9 10 12
9 10 12
10 12
11 12
10 12
11 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
11 12
10 12
12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord