Serchh187

#2JR2RPYUR

13

4 556

6 212

LOSWELEBRAGAS

Thành viên

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+1
+46
+184
+222
+264

LOSWELEBRAGAS

Thành viên

Thông tin người chơi
Cấp 13
Chiến tích hiện tại 4 556
Tốt nhất của cá nhân 6 212
Giải đấu Challenger II
Thang + Thử thách
Trận thắng 6 991
Chiến Thắng Ba Vương Miện 1 678 (24%)
Trận thua 6 483
Số trận đấu 16 559
Trận hoà 3 085 (18.6%)
Tỉ lệ chiến thắng 51.9%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Tốt Nhất 2020-03
Chiến tích 6 152
Hội Chiến
War Day Wins 128
Clan Cards Collected 398 598
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 12
Thẻ đã thắng 3 226
Nếu Như Chơi Ít Nhất 3+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 38
Số trận đấu 290
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 85 347
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord