7R7

#2J9C0UR8U

9

3 733

3 888

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+9
+13
+165
+487
Thông tin người chơi
Cấp 9
Chiến tích hiện tại 3 733
Tốt nhất của cá nhân 3 888
Đấu trường Đấu trường 12
Thang + Thử thách
Trận thắng 573
Chiến Thắng Ba Vương Miện 472 (82.4%)
Trận thua 583
Số trận đấu 1 884
Trận hoà 728 (38.6%)
Tỉ lệ chiến thắng 49.6%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Hội Chiến
War Day Wins 0
Clan Cards Collected 4 878
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 6
Thẻ đã thắng 224
Nếu Như Chơi Ít Nhất 1+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 0
Số trận đấu 3
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 1 784
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord