КНЯЗЬ ТЫКВА

#29UY2LL90

9

2 746

2 836

Không có hội

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+12
+26
+39
+150
+432

Không có hội

Thông tin người chơi
Cấp 9
Chiến tích hiện tại 2 746
Tốt nhất của cá nhân 2 836
Đấu trường Đấu trường 9
Thang + Thử thách
Trận thắng 710
Chiến Thắng Ba Vương Miện 418 (58.9%)
Trận thua 586
Số trận đấu 1 606
Trận hoà 310 (19.3%)
Tỉ lệ chiến thắng 54.8%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Hội Chiến
War Day Wins 0
Clan Cards Collected 360
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 12
Thẻ đã thắng 525
Nếu Như Chơi Ít Nhất 1+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 4
Số trận đấu 13
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 5 408
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord