DetSteelHammer

#29CYL9Y2

13

5 266

5 846

JustTheTip

Co-leader

Deck check! Copy deck! số lượng: 15
Deck check! Copy deck! số lượng: 10

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord