<c3>killer6

#28RC2Q00C

13

5 588

7 027

THE LEGENDS

Thành viên

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+25
+46
+232
+520
+656

THE LEGENDS

Thành viên

Thông tin người chơi
Cấp 13
Chiến tích hiện tại 5 588
Tốt nhất của cá nhân 7 027
Giải đấu Master II
Thang + Thử thách
Trận thắng 17 463
Chiến Thắng Ba Vương Miện 2 160 (12.4%)
Trận thua 16 791
Số trận đấu 38 989
Trận hoà 4 735 (12.1%)
Tỉ lệ chiến thắng 51%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Tốt Nhất 2020-03
Chiến tích 7 027
Mùa Giải Vừa Rồi 2020-03
Chiến tích 7 027
Chiến tích tốt nhất 7 027
Hội Chiến
War Day Wins 71
Clan Cards Collected 164 389
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 11
Thẻ đã thắng 5 220
Nếu Như Chơi Ít Nhất 5+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 86
Số trận đấu 709
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 95 178
Đóng góp 78
Đóng góp Đã nhận 40

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord