Cobra88

#28JLV802U

13

5 238

5 781

Calabria Top

Co-leader

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 25 Thang 12 CW 13

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord