Champion Pama79

#282UL09VJ

13

5 939

6 557

KOREA 3040

Co-leader

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+6
+19
+135
+145
+473

KOREA 3040

Co-leader

Thông tin người chơi
Cấp 13
Chiến tích hiện tại 5 939
Tốt nhất của cá nhân 6 557
Giải đấu Master III
Thang + Thử thách
Trận thắng 17 790
Chiến Thắng Ba Vương Miện 5 383 (30.3%)
Trận thua 17 161
Số trận đấu 45 304
Trận hoà 10 353 (22.9%)
Tỉ lệ chiến thắng 50.9%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Tốt Nhất 2019-09
Chiến tích 6 367
Mùa Giải Vừa Rồi 2020-09
Chiến tích 5 799
Chiến tích tốt nhất 5 923
Hội Chiến
War Day Wins 279
Clan Cards Collected 628 323
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 11
Thẻ đã thắng 6 351
Nếu Như Chơi Ít Nhất 6+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 4
Số trận đấu 582
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 249 925
Đóng góp 520
Đóng góp Đã nhận 248

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord