lucky'空帆

#22JYJ9QRJ

12

5 182

5 643

Kush Kings

Thành viên

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+16
+29
+63
+227
+257

Kush Kings

Thành viên

Thông tin người chơi
Cấp 12
Chiến tích hiện tại 5 182
Tốt nhất của cá nhân 5 643
Giải đấu Master I
Thang + Thử thách
Trận thắng 2 805
Chiến Thắng Ba Vương Miện 1 653 (58.9%)
Trận thua 1 991
Số trận đấu 7 938
Trận hoà 3 142 (39.6%)
Tỉ lệ chiến thắng 58.5%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Tốt Nhất 2020-04
Chiến tích 5 616
Hội Chiến
War Day Wins 36
Clan Cards Collected 49 476
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 10
Thẻ đã thắng 4 357
Nếu Như Chơi Ít Nhất 4+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 0
Số trận đấu 140
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 44 660
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord