Cissnei

#22J2CQC8J

13

5 003

5 706

Forza

Co-leader

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 25 Thang 7 Thử thách 9

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord