⚓️bu-swaf⚓️

#22C8LVRR0

13

5 450

6 706

Falcons™

Co-leader

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 25 Thang 23

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord